Arbeidsdeskundig onderzoek

Als er twijfel bestaat of iemand na uitval weer terug kan keren in het eigen werk, kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst bieden.

Als arbeidsdeskundige breng ik de situatie van de organisatie en van de werknemer in kaart met het doel een oplossing te vinden. Aan de hand van een mogelijkhedenlijst (FML), opgesteld door de bedrijfsarts, wordt onderzocht of het werk nog geschikt is of eventueel nog passend is te maken.

Daarnaast wordt gekeken of er andere mogelijkheden zijn op het gebied van werk, hetzij bij de eigen, hetzij bij een andere werkgever.

De bedoeling van mijn advies is werkgever en werknemers zo goed mogelijk in staat te stellen alles aan re-integratie te doen wat in de specifieke situatie mogelijk is.

Ik adviseer over alternatieven en informeer over wetgeving die geldt op dit gebied, zoals de Wet verbetering Poortwachter.

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op een aantal vragen:

  • Is werknemer na verzuim in staat het eigen werk weer te verrichten?
  • Welk traject is nodig om het eigen werk passend te maken?
  • Zijn er alternatieven binnen de organisatie in ander passend werk?
  • Hoe kan dit dan gerealiseerd worden?
  • Indien er intern onvoldoende mogelijkheden zijn, wat zijn dan de arbeidsmogelijkheden buiten de organisatie?
  • Welk traject is daarvoor dan noodzakelijk?

Overige arbeidskundige kwesties kunnen zijn:

  • Wat te doen bij stagnerende re-integratie?
  • Wat te doen aan 1e spoor activiteiten?
  • Voldoe ik aan de regels volgens Wet verbetering Poortwachter?
  • Wanneer een deskundig oordeel (DO) aan te vragen?