Case management

Casemanagement wil zeggen het adviseren en begeleiden van HRM adviseurs en leidinggevenden bij de uitvoering van hun verzuimbegeleiding, re-integratie en alle daarbij van toepassing zijnde wettelijke regelingen.

Mijn ervaring is dat het voor een werkgever vrijwel onmogelijk is om volledig op de hoogte te zijn van alle aspecten van de sociale zekerheid. Er zijn de laatste jaren voortdurend wijzigingen geweest op dit gebied. De Wet verbetering Poortwachter verwacht veel inzet van werkgevers en werknemers. Wanneer moet wat precies ondernomen worden?

Mijn kennis en ervaring als zelfstandig arbeidsdeskundige en re-integratiecoach zet ik graag voor u in: per casus, of bijvoorbeeld per dagdeel.

Inzet van de arbeidsdeskundige kan onder meer bij:

  • Casu´stiek bespreking met HRM of leidinggevende;
  • Hulp bij aanvragen van deskundigheid oordeel (DO) bij het UWV;
  • Adviseren over complexe verzuimdossiers;
  • Coachen en begeleiden van werknemers met problemen of beperkingen;
  • Deelnemen aan een sociaal medisch team (SMT) en voorlichting geven.