U kunt mij inschakelen als

u als werkgever, werknemer of werkzoekende:

  • een objectief arbeidsdeskundig onderzoek nodig heeft;
  • oplossingen zoekt voor de uitvoering van verplichtingen in het kader van Wet verbetering Poortwachter (WvP);
  • een re-integratie of outplacement traject in gaat;
  • te maken krijgt met beperkingen, uitval, functioneringsproblemen of arbeidsongeschiktheid;
  • een casemanager zoekt ter ondersteuning van HRM of leidinggevende.

Of als u:

  • omtrent bovenstaande maatwerkadvies wilt.

FILOSOFIE

Ik kan luisteren... de situatie onderzoeken, de informatie verzamelen. Daarna stem ik mijn begeleiding en aanpak af op de vraagstelling.